מוזאון המושבה

מוזאון המושבה | הימים הקשים והמופלאים ההם | המושבה כנרת

öéìåí:àéì ôéùø photo by:eyal fischer

מוזאון מרגש הסוקר את ימי המושבה הוותיקה כנרת מראשיתה: שמונת בתי המייסדים, החומה המקיפה, בניין בית הספר ובית חוות טריידל, שעליו כתב יעקב פיכמן את שירו "על שפת ים כנרת ארמון רב תפארת". תיעוד נדיר של ערכי העבודה והבריאות, החינוך והביטחון של אותם הימים, ושל אירועים דרמאטיים דאז. בחצר המוזאון מוצגים כלי עבודה מראשית המאה ה-20.

      052-2858222 (מומלץ לתאם)