ארזי הלבנון – בית אייל

ייעודו של בית איל שילוב בעלי צרכים מיוחדים עם כל גווני הקהילה – בתרבות, חינוך, בריאות וספורט.

בתוך הבית מפלס שלם של מוזאון הנצחה "ארזי הלבנון" של כל נופלי מלחמות לבנון ונרצחי פעולות האיבה ממחבלים

שחדרו מלבנון. אנו מקיימים סיורים ב"ארזי הלבנון" ובכל בית איל שייעודו שונה מכל אתר בארץ,

באים לבית איל לחיות ויוצאים עם זכרון.