לרגל שיפוצים והתחדשות האתר, חמת גדר החליטה על סגירה חלקית בחודש יולי

שלום לכם

לרגל שיפוצים והתחדשות האתר, חמת גדר החליטה על סגירה חלקית בחודש יולי 2017 של האתר.

להלן תאריכי סגירת האתר בחודש יולי

תאריכים אתר סגור
1.7.
2.7 סגור
3.7 סגור
4.7 סגור
5.7 סגור
6.7
7.7
8.7
9.7 סגור
10.7
11.7 סגור
12.7
13.7
14.7
15.7
16.7 סגור
17.7 סגור
18.7 סגור
19.7
20.7
21.7
22.7
23.7 סגור
24.7 סגור
25.7 סגור
26.7 סגור
27.7
28.7
29.7
30.7 סגור
31.7 סגור